Wat is tinnitus?

Wanneer er geluiden waargenomen worden die niet van buitenaf komen en die anderen niet kunnen horen, wordt er van tinnitus of oorsuizen gesproken. Deze fantoomgeluiden kunnen in verschillende vormen voorkomen en variëren van bijvoorbeeld een fluittoon, ruistoon, pieptoon of muziekgeluiden. Dit kunnen harde of zachte geluiden zijn in hoge of lage tonen die continu of afwisselend waarneembaar zijn.

EARS2U tinnitus

Hoe ontstaat tinnitus?

Vaak is de exacte oorzaak van tinnitus niet te achterhalen. Zo kan het een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan harde geluiden, maar ook de aanwezigheid van “onregelmatigheden” in bijvoorbeeld het kaakgewricht, het brein of het gehoororgaan kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van tinnitus. Verder kan tinnitus een bijwerking zijn van het gebruik van bepaalde medicijnen en worden gekoppeld aan andere aandoeningen. In Nederland heeft naar schatting 15% van de bevolking tinnitus, waarbij stress een oorzaak kan zijn.

Hoortoestellen en tinnitus

Doordat hoortoestellen het spraak- en omgevingsgeluid versterken kunnen de tinnitusklachten  worden teruggedrongen. Het effect van hoortoestellen op tinnitus hangt af van het gehoorverlies en de tinnitusklachten. Kiest u voor EARS2U, dan kunt u met de meeste hoortoestellen gebruik maken van de tinnitusfunctie via een smartphone applicatie of door de drukknop op het hoortoestel zelf te gebruiken.

Maak een afspraak

Ik wil graag dat jullie op de volgende manier contact met mij opnemen:

Verstuur gegevens