Gehoorverlies

Wat is gehoorverlies?

Wanneer u minder hoort dan voorheen, is de kans groot dat dit wordt veroorzaakt door gehoorverlies. Is het gehoorverlies 35 dB of meer aan het beste oor, dan valt u binnen de groep slechthorenden. Onder deze grens wordt gesproken van licht gehoorverlies. Uiteraard kunt u bij een lichter gehoorverlies ook hinder ondervinden met horen en verstaan in het dagelijks leven.

Merkt u dat uw gehoor achteruit gaat of ondervindt u hinder van een verminderd gehoor, maak dan een afspraak bij een EARS2U audicien om te laten meten of u daadwerkelijk gehoorverlies heeft en in welke mate. Afhankelijk van de resultaten uit de uitgebreide hoortest en uw persoonlijke wensen wordt er een passende oplossing voor u gezocht. Heeft u al eerder een hoortest laten afnemen waarin duidelijk is geworden dat u gehoorverlies heeft, dan is het verstandig om uw gehoor ieder jaar opnieuw te laten testen en waar nodig uw huidige hooroplossing te heroverwegen.

Wat is gehoorverlies?

Maak een afspraak

Ik wil graag dat jullie op de volgende manier contact met mij opnemen:

Verstuur gegevens