PRIVACYVERKLARING EARS2U

EARS2U is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer
 • Gegevens over uw gehoor en uw gezondheid
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bij gebruikmaking van financiering ten behoeve van de aanschaf van uw hoortoestel(len) worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt. Hiervoor verwijzen wij u naar het Privacy statement van Santander Consumer Finance.

Doeleinden van verwerking

EARS2U verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten
 • Het afhandelen van (online) bestellingen en betalingen
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van een retour of garantie
 • Het verantwoord aanpassen van een hoortoestel (gehoor- en gezondheidsinformatie welke van invloed kan zijn op uw hoortoestelkeuze)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of informatie van specifieke aard
 • Het opzetten van acties
 • Het inzetten van sociale media
 • Het uitvoeren van een commerciële analyse (locatiegegevens geabonneerde nieuwsbrieflezer)
 • Het technisch up-to-date houden van website en nieuwsbrief software (gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type)
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zo lang en voor zover wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Externe partijen die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor de doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google (Universal) Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (hierna: ‘Google’). De verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, door Google opgeslagen op servers in de VS. Gegevens worden standaard voor 50 maanden bewaard. Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij het Google verboden is om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Googleen het privacybeleid van Google Analytics.

Wij gebruiken de volgende advertentiefuncties van Google Analytics:

 • Remarketing met Google Analytics: dit zetten wij in om opnieuw met gebruikers in contact te komen en relevante aanbiedingen te kunnen doen.
 • DoubleClick Platform integratie met Google Analytics: we integreren onze webanalyse met betaalde advertentieplatformen om meer inzichten te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat wij onze advertenties gerichter kunnen aanbieden en de juiste typen aanbiedingen kunnen tonen.
 • Rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk: hiermee krijgen we meer inzicht in welke gebruikers onze betaalde advertenties op andere websites hebben gezien. Dit gebruiken we om onze advertenties nog specifieker en relevanter te maken.
 • Rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics: dit stelt ons in staat om meer te weten te komen over de gebruikers van onze website. Zoals de leeftijd, geslacht en interesses, op een anoniem en geaggregeerd niveau. Het bevat dus geen persoonlijke informatie dat u, als gebruiker, identificeert. Met inzicht in deze gegevens passen wij onze website aan om u een zo fijn mogelijke ervaring te bieden.
 • Geïntegreerde services ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID's.

 

Remarketing

Om gebruikers opnieuw te kunnen benaderen met relevante aanbiedingen maken wij gebruik van de diensten van derden, die op onze site cookies plaatsen. Deze functionaliteiten worden pas ingeschakeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de cookies. Dit zijn de volgende aanbieders:

 • Remarketing als targetingfunctie in AdWords van Google, waarmee we advertenties tonen aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest. Deze advertenties worden op andere websites over het internet geplaatst. We tonen u hierbij producten die u eerder hebt bekeken, zodat u deze kunt bestellen als u hier nog steeds interesse in heeft. U kunt zich hiervoor afmelden via deze link.
 • “Vergelijkbare doelgroepen” als targetingfunctie in AdWords van Google, waarmee we advertenties tonen aan potentiële klanten met vergelijkbare eigenschappen en interesses als de gebruikers van onze website. Deze gegevens worden gedeeld met derden, zoals Google. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies via deze link.

 

Profiling

Wanneer u contact met ons opneemt of u zich inschrijft via de nieuwsbrief vragen we u om uw gegevens in te vullen. Dit zijn maximaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens vult u vrijwillig in. Vanuit elke nieuwsbrief kunt u zich afmelden zodat u niet langer berichten van ons ontvangt. U heeft het recht om vergeten te worden. U kunt uw persoonsgegevens opvragen en laten verwijderen. Daarbij kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Mail uw bezwaar naar ons via ebusiness@batterybenelux.nl.

Wij verzamelen tevens automatisch informatie over het gebruik van onze website via cookies. Dit stelt ons in staat om statistieken over het gebruik van onze website op te maken en meer gerichte communicatie te verzenden. Dit soort data maakt Google AdWords ook voor ons beschikbaar middels Audience Insights. Zie hun privacy policy voor meer informatie: Google AdWords.

Wij gebruiken de data voor de volgende doeleinden:

 • Om een beeld te vormen bij onze doelgroep en de mensen die onze website bezoeken. Zoals hun interesses, leeftijden en locaties.
 • Om de website te verbeteren op basis van uw wensen en voorkeuren.

 

Dit gaat via tracking cookies. Uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens kunt u intrekken door de tracking cookies te verwijderen.

Cookies, remarketing en Google Adwords

Wij maken gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Een tracking cookie, ook wel marketingcookie, is een niet functionele cookie die door ons wordt ingezet. Dit zijn cookies die gebruikt worden om surfgedrag van onze bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen we u gerichte aanbiedingen doen.

Er bestaan ook nog analytische (niet-functionele) cookies: Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van onze website en stelt ons in staat om de website gebruiksvriendelijker te maken en een fijne ervaring te bieden.

Je hoeft onze cookies niet te accepteren. Je kunt cookies uitschakelen via je browser:

 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat bijvoorbeeld ook via www.youronlinechoices.com.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Je hebt altijd het recht om de persoonlijke informatie die wij van je hebben in te zien en te laten verwijderen. Je kunt een overzicht van jouw persoonlijke gegevens binnen Hotjar aanvragen door een e-mail te sturen naar ebusiness@batterybenelux.nl. Vermeld hierbij het e-mailadres waarvoor je gegevens wilt opvragen. Je kunt jezelf afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site door Hotjar en Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites door deze opt-out link te volgen.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. Als wij partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij hen om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij respecteren uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u aan ons sturen via ebusiness@batterybenelux.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie, verzoeken wij u de betreffende cookie mee te sturen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juli 2018.

Contactgegevens

Als u vragen of een klacht heeft met betrekking tot uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan ebusiness@batterybenelux.nl of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via 088-5306046.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

EARS2U neemt uw opmerkingen/bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw opmerking of bezwaar hierover niet naar behoren hebben behandeld, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG VERKLARING

Battery Benelux BV heeft het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen en verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Battery Benelux BV kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

EARS2U is een handelsnaam van Battery Benelux BV