Uitgebreid intakegesprek en anamnese

Tijdens het intakegesprek en de anamnese komen er diverse aspecten aan bod die met uw persoonlijke omstandigheden, medische voorgeschiedenis en wensen te maken hebben. Wij nemen voor iedereen de tijd die nodig is om tot een juiste prognose te komen. Onderstaande punten komen onder andere aan bod.

 • Uitgebreide vragen, waaronder:
  • Heeft u al hoortoestellen?
  • Zijn er bepaalde zaken die u anders zou willen t.o.v. uw huidige toestellen?
 • Voorgeschiedenis bespreken, o.a.:
  • Zijn er bepaalde ziektebeelden die met het gehoor te maken hebben of hier effect op kunnen hebben?
  • Bent u wel eens aan uw oren geopereerd?
 • Omstandigheden en wensen, zoals:
  • Welke persoonlijke omstandigheden zijn op u van toepassing?
   • Werkend, actief leven, gepensioneerd, enz.
  • Welke wensen heeft u met betrekking tot een (nieuw) hoortoestel?
   • Televisie kunnen kijken, muziekstand, bellen, oplaadbaar enz.
  • Otoscopie van het oor. Hierbij wordt uw gehoorgang en het trommelvlies geïnspecteerd met behulp van een (video)otoscoop.

Uitgebreide hoormeting

Om vast te kunnen stellen of en in welke mate u gehoorverlies heeft, worden er tijdens uw afspraak drie verschillende testen gedaan. De resultaten worden aan de hand van het audiogram met u besproken. De hoortest omvat de volgende onderdelen.

 • Toontest met hoofdtelefoon
 • Toontest met beengeleider
 • Spraaktest
  • Woorden nazeggen

U heeft voor de aanschaf van hoortoestellen geen verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of Audiologisch Centrum. Het is echter mogelijk dat uit de testresultaten blijkt dat er eerst nader onderzoek nodig is, in dat geval zal de audicien u doorverwijzen naar een KNO-arts. Wanneer dat niet nodig blijkt, of als u al een bezoek heeft gebracht een een KNO-arts, gaan we samen met u op zoek naar de beste hooroplossing.

Hooroplossing van uw keuze

Om tot de hooroplossing te komen die het beste bij u past, bespreken we de verzamelde gegevens uit de intake, anamnese en hoortest uitvoerig met u. Hierna wordt met u besproken welk type hoortoestel hierbij past en kunt u deze 2 tot 3 weken vrijblijvend uitproberen.

 • Welk toestel en pakket past het beste bij de verzamelde informatie
 • Toestellen naar keuze instellen
 • 2 tot 3 weken uitproberen

Vervolgafspraak

Tijdens de vervolgafspraak bespreken we uw ervaringen van de afgelopen 2 tot 3 weken. Hierbij kunnen we de hoortoestellen desgewenst bijstellen. Bent u niet tevreden, dan is er de mogelijkheid om een andere techniek uit te proberen. In beide gevallen kunt u de hoortoestellen nog  2 weken uitproberen.

 • Hoe bevallen de hoortoestellen
 • Eventueel bijstellen
 • 2 weken uitproberen

Afrondende afspraak

Bent u tevreden? Dan zullen wij nogmaals een aantal metingen uitvoeren om te controleren of de instellingen technisch juist zijn. Daarna leggen wij u uit welke onderhoudsproducten u mee naar huis krijgt en hoe u de hoortoestellen het beste kunt onderhouden. Ook plannen we direct een afspraak in voor over ongeveer 6 maanden. Tijdens deze afspraak kijken we hoe het met u en de hoortoestellen gaat en of er eventueel nog wat aanpassingen gedaan moeten worden.

 • Ervaringen bespreken
 • Controle op technische instellingen
 • Uitleg onderhoudsproducten
 • Afspraak maken over ongeveer 6 maanden

Maak een afspraak

Ik wil graag dat jullie op de volgende manier contact met mij opnemen:

Verstuur gegevens