Gehoorverlies

Wat is gehoorverlies?

Wanneer u minder hoort dan voorheen, is de kans groot dat dit wordt veroorzaakt door gehoorverlies. Is het gehoorverlies 35 dB of meer aan het beste oor, dan valt u binnen de groep slechthorenden. Onder deze grens wordt gesproken van licht gehoorverlies. Uiteraard kunt u bij een lichter gehoorverlies ook hinder ondervinden met horen en verstaan in het dagelijks leven.

Merkt u dat uw gehoor achteruit gaat of ondervindt u hinder van een verminderd gehoor, maak dan een afspraak bij een EARS2U audicien om te laten meten of u daadwerkelijk gehoorverlies heeft en in welke mate. Afhankelijk van de resultaten uit de uitgebreide hoortest en uw persoonlijke wensen wordt er een passende oplossing voor u gezocht. Heeft u al eerder een hoortest laten afnemen waarin duidelijk is geworden dat u gehoorverlies heeft, dan is het verstandig om uw gehoor ieder jaar opnieuw te laten testen en waar nodig uw huidige hooroplossing te heroverwegen.

EARS2U gehoorverlies